0972.009.246

Chính Sách & Quy Định Chung

TUYỂN DỤNG

Tuyển Nhân Sự Hãy dẹp bỏ cái tôi quá lớn trong mình! Để thoả sức chinh phục mục tiêu trong

Bảo hành sản phẩm như thế nào ?

Nhằm đảm bảo quyên lợi cho khách hàng, cty Thanh Cảnh có chính sách bảo hành sản phẩm như sau:

Hình thức thanh toán và giao nhận hàng hóa ( áp dụng chung cho máy Thái Lan và Trung Quốc)

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi áp dụng những chính sách thanh toán như sau: 1.

Các điều kiện đổi mới, bảo hành máy Trung Quốc.

Dưới đây là những điều kiện để đổi mới và bảo hành với máy ép dầu của Trung Quốc. 1.Điều

Chính sách đổi mới và trả lại hàng

Để đảm bảo quyền lợi cho K H chúng tôi có những chính sách đổi trả hàng hóa miễn phí